Igłowanie oraz opukiwanie narzędziami pneumatycznymi.

Metodę tą stosujemy wtedy kiedy zachodzi potrzeba usunięcia z powierzchni, nad którą pracujemy grubych, nawarstwionych zanieczyszczeń (produktów korozji, luźnych kruchych powłok). Często wykorzystujemy ją jako wstępny proces do piaskowania lub jako przygotowanie powierzchni betonowych, jeśli wymagają one uzupełniania ubytków.

Obróbka strumieniowo-ścierna na sucho

Obróbka strumieniowo-ścierna na sucho polega na uderzaniu o obrabianą powierzchnię strumienia ścierniwa z dużą siłą.  Kluczowe w tym procesie jest nadanie ziarnom ścierniwa wysokiej energii kinetycznej. Realizujemy ten typ obróbki w dwojaki sposób: ręcznie strumieniem swobodnym lub automatycznie strumieniem sprężonym. Czyszczenie tą metodą jest przez nas wykorzystywane jako najdokładniejsza metoda odrdzewiania.

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne (piaskowanie)

Czyszczenie strumieniowo-ścierne jest to rodzaj obróbki mechanicznej powierzchni, nad którymi pracujemy. Popularnie zwane jest piaskowaniem ze względu na rodzaj materiału, który został zastosowany po raz pierwszy (jeszcze w 1870 r.) jako ścierniwo. Obróbka strumieniowo-ścierna polega na kierowaniu strumienia specjalnie przygotowanego technologicznie ścierniwa na powierzchnię materiału, który ma zostać oczyszczony. Obecnie do tej techniki wykorzystuje się nie tylko piasek kwarcowy ale też korund, szlakę pomiedziową ,szkliwo, mielone łupiny orzecha itp.

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro

Piaskowanie w osłonie wodnej  zwane jest też inaczej hydropiaskowaniem ciśnieniowym. Do piaskowania w osłonie wodnej stosujemy inny rodzaj dyszy, do której podłącza się wąż z dopływem wody. W trakcie obróbki sprężone powietrze, ścierniwo i woda podawane jest jednocześnie, dzięki czemu w znacznym stopniu możemy ograniczyć pylenie. Tę metodę wykorzystujemy przede wszystkim podczas prac przy elewacjach ceglanych, kamieniu, betonie  a nawet metalu gdy wymagają tego przepisy - na przykład jeśli działamy w terenie o gęstej zabudowie.