Igłowanie oraz opukiwanie narzędziami pneumatycznymi.

Metodę tą stosujemy wtedy kiedy zachodzi potrzeba usunięcia z powierzchni, nad którą pracujemy grubych, nawarstwionych zanieczyszczeń (produktów korozji, luźnych kruchych powłok). Często wykorzystujemy ją jako wstępny proces do piaskowania lub jako przygotowanie powierzchni betonowych, jeśli wymagają one uzupełniania ubytków.