Oczyszczanie strumieniowo-ścierne (piaskowanie)

Czyszczenie strumieniowo-ścierne jest to rodzaj obróbki mechanicznej powierzchni, nad którymi pracujemy. Popularnie zwane jest piaskowaniem ze względu na rodzaj materiału, który został zastosowany po raz pierwszy (jeszcze w 1870 r.) jako ścierniwo. Obróbka strumieniowo-ścierna polega na kierowaniu strumienia specjalnie przygotowanego technologicznie ścierniwa na powierzchnię materiału, który ma zostać oczyszczony. Obecnie do tej techniki wykorzystuje się nie tylko piasek kwarcowy ale też korund, szlakę pomiedziową ,szkliwo, mielone łupiny orzecha itp.

Zwracamy szczególną uwagę na dobór ścierniwa, gdyż to ono odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Rozpędzone do dużej prędkości ziarna ścierne w kontakcie z obrabianym materiałem powodują jego erozję, a od własności ścierniwa w istotny sposób zależy wydajność i jakość obróbki. Piaskowanie powierzchni jest procesem zbliżonym do procesu szlifowania, z tą różnicą, że po piaskowaniu, otrzymujecie Państwo dużo gładszą i precyzyjnie oczyszczoną powierzchnię (także w trudnodostępnych miejscach i wgłębieniach). Piaskowanie zalecamy wszędzie tam, gdzie dotarcie do zakrzywień i rogów tradycyjną metodą szlifowania jest ograniczone.

Obróbka strumieniowo-ścierna jest najskuteczniejszą metodą przygotowania elementów metalowych, betonowych, itp. Matowa i odtłuszczona powierzchnia doskonale przyjmuje farby podkładowe i powłoki konserwujące, co przyczynia się do przedłużenia żywotności i zwiększenia wytrzymałości na warunki atmosferyczne.
Do oczyszczania wykorzystujemy oczyszczarki ACF ze sterowaniem pneumatycznym oraz niemieckiej produkcji przejezdne sprężarki Atlas copco.

Zależnie od potrzeb obróbka odbywa się na sucho, lub na mokro.